Transport MiędzynarodowySektor Transportu Międzynarodowego w strategii firmy Duhabex Długosz & Długosz sp.j. pełni kluczową rolę i jest przedmiotem ciągłej troski i stałego rozwoju, dlatego już od 20 lat nasze nowoczesne zestawy samochodowe w realizacji importu i eksportu rzeczy docierają do najdalszych zakątków Europy.

Posiadamy stosowne zezwolenia w tym dodatkowo na realizację przewozu towarów między różnymi krajami z pominięciem Polski.

Ze względu na umowy z naszymi partnerami w exporcie i imporcie kierujemy pojazdy głównie na kraje: Niemcy, Rumunia, Belgia, Holandia, Włochy, Francja, Węgry, Mołdawia, Serbia.

Poczucie bezpieczeństwa gwarantowane przez Duhabex Długosz &Długosz sp.j. to zabezpieczenie powierzonego ładunku ubezpieczeniem OC przewoźnika drogowego w PZU na kwotę 500 000 USD. Ubezpieczenie to obejmuje między innymi szkody powstałe wskutek kradzieży rozbójniczej.

Dumę naszą stanowi nowoczesny park maszynowy w skład którego wchodzi:
Dane typowych naczep Standard:

 Dane typowych naczep Mega:

Wysoki poziom naszych usług kształtują najnowsze systemy zarządzania i wykwalifikowana kadra doświadczonych kierowców, mająca w dyspozycji nowoczesny tabor samochodowy oraz specjalistyczną stację obsługi.

Nasz park maszynowy spełnia najwyższe standardy i wymagania Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa i ekologii.

Posiadane przez nas ciągniki siodłowe mają średni wiek 5 lat i spełniają wymogi klasy Euro 3, Euro 4 i Euro 5.

W transporcie międzynarodowym Duhabex Długosz &Długosz sp.j. spełnia wszelkie wymogi dotyczące transportu towarów niebezpiecznych ADR według klas bezpieczeństwa:

Klasa 2 Gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem,
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne,
Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne,
Klasa 4.2 Materiały samozapalne,
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające z wodą gazy zapalne,
Klasa 5.1 Materiały utleniające, podtrzymujące palenie,
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne,
Klasa 6.1 Materiały trujące,
Klasa 6.2 Materiały budzące odrazę lub zaraźliwe,
Klasa 8 Materiały żrące,
Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.


Specjalizujemy się w przewozach:


W trosce o podniesienie poziomu świadczonych usług, Polkomtel SA - Sieć Plus GSM, największy operator telefonii komórkowej w Polsce, koordynuje komunikację pomiędzy pojazdem a centralą i agencjami celnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwy jest monitoring wszystkich samochodów a nasz partner, Importer jak i Eksporter na bieżąco jest informowany o aktualnym miejscu pobytu samochodu oraz losach swojego ładunku.

Oświadczenie

W głębokim zrozumieniu odpowiedzialności za życie i zdrowie nas wszystkich, firma Duhabex Długosz &Długosz sp.j. nie wykonuje usług transportowych związanych z przewozem alkoholu i papierosów.Szczegółowych informacji z przyjemnością udzielą Państwu:Krystyna Przebindowska
tel.: 032 623 37 47
fax: 032 623 33 95
kom. 663 300 400
e-mail: krystyna.przebindowska@duhabex.com.pl

Katarzyna Patyk
tel.: 032 623 47 05
kom. 663 300 403
e-mail: katarzyna.patyk@duhabex.com.pl


 

Agnieszka Cupiał
tel.: 032 623 13 14
kom. 663 300 460
e-mail: agnieszka.jasko@duhabex.com.pl

 

Artur Ślusarczyk
tel.: 032 623 13 14
kom. 663 300 412
e-mail: artur.slusarczyk@duhabex.com.pl


DUHABEX DŁUGOSZ & DŁUGOSZ SP. J.

ul. Szymanowskiego 2
32-501 Chrzanów-Pogorzyce
tel.: 032 627 62 77
tel.: 032 623 47 05
fax.: 032 627 62 77
e-mail: duhabex@duhabex.com.pl